Projekt konkursowy budowy budynku wielofunkcyjnej sali gimnastycznej
 Przywidz
 Urząd Gminy Przywidz