3MA sp. z o.o.
ul. Starowiejska 41-43 lok. 26
81-363 Gdynia

REGON: 363481969
NIP: 586-230-28-88

SAD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS: 0000596122