Projekt konkursowy rewitalizacji terenów Zagórza w Rumii – II NAGRODA
 Rumia
 Gmina Miasta Rumi