Projekt konkursowy budowy budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem
 Gdynia
 Gmina Miasta Gdyni