Projekt konkursowy zagospodarowania terenu campingu
 Sopot
 Prywatny