Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu bulwaru na Oksywiu
 Gdynia
 Gmina Miasta Gdyni