Projekt konkursowy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego – WYRÓŻNIENIE
 Bydgoszcz
 Ebud