Pracownia 3MA zdobyła II NAGRODĘ w konkursie na koncepcję urbanistyczno – architektoniczna „rewitalizacji Zagórza w Rumi”.